MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook””youtube””Linkedin”

 

ARKIV

BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN HAR ÖVERLÄMNAT SITT...

Publicerad 2017-11-13

Bostadsstiftelsen Platens styrelse har fastställt och överlämnat sitt hyresyrkande till Hyresgästföreningen.

Vårt yrkande är en höjning med i genomsnitt 8,75 kronor per kvadratmeter fr o m 1 januari 2018, vilket motsvarar cirka 1 % i hyreshöjning. Ökade kostnader för bland annat driften samt en fortsatt satsning på underhåll är förklaringen till hyresyrkandet.

VI ÖNSKAR FLER SVAR PÅ KUNDUNDERSÖKNINGEN

Publicerad 2017-10-30

Vi saknar svar på kundundersökningen från drygt 3 000 av våra hyresgäster. Av det skälet skickar vi ut en påminnelse till alla som inte svarat. Påminnelseutskicket kommer att hamna i hyresgästernas brevlådor under vecka 44. 

Ni som får påminnelseutskicket kan välja om ni vill svara digitalt på undersökningen eller om ni hellre vill skicka in den på papper, som medföljer i utskicket. Om du svarat digitalt efter den 18 oktober, så kan du bortse från påminnelsen. 

Ni som vill svara digitalt, men inte har en egen dator, eller tycker det är svårt att göra det. För er finns nu en ny möjlighet. Bibliotekets IT-guider kan hjälpa till på biblioteket tisdagar kl. 10 - 12 och lördagar kl. 10 - 13. Dessutom besöker IT-guiderna Café 59:an i Gamla Stan på söndagarna kl. 11 -14 t o m 19 november. OBS! Kom ihåg att ta med brevet med inloggningsuppgifterna när du besöker IT-guiderna.  

Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att svara på vår undersökning. sista dag för att svara är 21 november.  TACK för din medverkan! 

KUNDUNDERSÖKNING PÅGÅR!

Publicerad 2017-09-27

I början av vecka 39 fick alla förstahandshyresgäster ett brev med möjlighet att delta i Kundundersökning 2017. Det finns tre sätt att svara på undersökningen: 

  • Direkt via nätet via inloggningsuppgifter som varje hyresgäst fått i brevet.
  • Via telefon, efter att hyresgästen skickat in ett vykort och bett om att bli uppringd. 
  • Via papper, efter att hyresgästen skickat in ett vykort och bett om att få undersökningen i pappersversion. 

Observera att om du vill bli uppringd eller vill svara på frågorna i pappersversion, så måste du skicka in vykortet senast den 6 oktober. 
Om du istället väljer att svara direkt via nätet, så har du t o m den 20 november på dig att svara.  

Vi hoppas att så många som möjligt deltar i undersökningen. Vi vill veta vad du tycker. Tack på förhand för din medverkan! 

KANALERNA I VÅRT GRUNDUTBUD ÄR TILLBAKA!

Publicerad 2017-09-14

Com Hem och Discovery har kommit överens, vilket gör att de kanaler som tillfälligt varit borta ur vårt grundutbud är tillbaka igen. 
Kanalerna finns på samma sändningsfrekvens som tidigare. 

Om du inte kan se kanalerna, gör så här: 
Gör en kanalsökning på din TV och spara kanalerna på din önskade plats. 

VARNING FÖR BEDRÄGERIFÖRSÖK MOT HYRESGÄSTER

Publicerad 2017-08-29

Vi har idag fått information om att hyresgäster i Borensberg blivit uppringda av ett företag eller personer som säger att de ska göra ventilationskontroll eller som uppger att de är sotare och ska göra rent imkanaler. 

Om ventilationskontroller eller åtgärder ska göras i våra lägenheter, så får du information via Bostadsstiftelsen Platens ordinarie kanaler.
Släpp inte in personer i din lägenhet, som du inte fått förvarning om via ordinarie kanaler. 

Hör gärna av dig till ditt områdesteam om du är tveksam.  

UTTALANDE MED ANLEDNING AV UTSLAG I TINGSRÄTTEN...

Publicerad 2017-06-30

Bostadsstiftelsen Platen har under många år samarbetat kring bild- och filmdokumentation av företagets verksamhet med en bildleverantör, Motala Fotografiska Bilder AB. Genom ett juridiskt bindande avtal har parterna varit överens om att det är Motala Fotografiska Bilder AB som har haft ansvaret för att införskaffa erforderliga tillstånd för fotograferingen från dem som medverkar på bilderna.

Nu har en tvist uppstått kring en bild tagen av vår leverantör vid en lekplatsinvigning under 2014, som använts i en annons i ÖstgötaTidningen.

Tingsrätten gör bedömningen att Bostadsstiftelsen Platen inte har agerat oaktsamt eller uppsåtligt, eftersom företaget vidtagit åtgärder genom avtalet med en välrenommerad verksamhet (Motala Fotografiska Bilder AB), men Tingsrätten finner att fotografen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att få giltigt samtycke till att använda bilden i en annons.

Vi har sedan händelsen inträffade bytt bildleverantör och vi kommer att vidta ytterligare ett antal åtgärder för att säkerställa att vi inte hamnar i samma situation igen.

Bostadsstiftelsen Platen kommer bl a fortsättningsvis att annonsera på plats om att fotografering pågår på samtliga arrangemang som vi dokumenterar. Detta kommer även att vara tydligt på affischer inför ett Platen-arrangemang.

Vid de tillfällen som vi behöver särskilda bilder för marknadsföring, kommer vi i fortsättningen att använda särskilda modellreleaser, ett kontrakt som tydliggör samtycket om medverkan på bilden.

Bostadsstiftelsen Platen

gm.

Lars Åke Landén, VD

FEL I LEVERANS AV HYRESAVIER

Publicerad 2017-06-19

Just nu får vi många samtal från hyresgäster som saknar sin hyresavi för kommande månad, den skulle varit i era brevlådor senast torsdagen den 15 juni och vi har kontaktat den leverantör som ansvarar för utskicket. 

Efter kontroll visar det sig att vissa har fått avin, medan den inte kommit fram till andra. Då vi inte tydligt vet vem som fått och vem som inte fått avi, så har vi kommit överens med vår leverantör att göra ett nytt utskick till alla hyresgäster. Avierna kommer i din brevlåda i början av vecka 26. Om du redan fått din avi kan du alltså helt bortse från det nya utskicket. 

För dig som har din betalning via autogiro dras hyran precis som vanligt. Men för dig som betalar på annat sätt, lämnar vi ytterligare tid att betala hyran fram till den 6 juli. Om du betalar senast den 6 juli, så tillförs inga ytterligare avgifter.  

Om du är beroende av att få fram din avi tidigare, så är det enklaste sättet att logga in på Mina Sidor, där finns både möjlighet att skriva ut din avi och att få fram det OCR-nummer du behöver för betalning.   

 

Telefon 0141-655 855 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är en viktig aktör på den lokala hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda lägenheter för alla generationer, på ett hållbart och ett klimatsmart sätt.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL