MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook””youtube””Linkedin”

Hem / OM OSS / Projekt / Integration

Vårt Integrationsarbete

Integration är en viktig del för utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle. Integration kan bland annat handla om arbetsmarknad och utbildning. Det kan också handla om sociala interaktioner som syftar till att skapa möten mellan människor och att bygga nya sociala relationer och nätverk. 

Bostadsstiftelsen Platen har valt att ta ett aktivt samhällsansvar gällande integration och målet är att arbeta för inkluderande bostadsområden med hög attraktivitet och goda levnadsförhållanden för alla hyresgäster.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Under 2020 anställdes en integrationsstrateg och en integrationsstrategi togs fram som utgår från tre fokusområden: 

• Säkerhet och trygghet 
• Arbete och sysselsättning 
• Utbildning och kunskapsnivå

Utifrån fokusområdena har samverkansavtal tagits fram aktiviteter har planerats och genomförts med olika aktörer såsom föreningar,
myndigheter och kommunala verksamheter över många av Platens områden.

NÅGRA PROJEKT SOM VI JOBBAR MED

Föreläsningar 

Sedan 2019 har vi bjudit in samverkansparter och hyresgäster till föreläsningar.  
Första året var Galaxia Wallin som höll dagen.  

Andra året var det Maria Rashidi och Elisabet Omsén som föreläste om hedersvåld och om föreningen Kvinnors rättsarbete. 

Tredje året är det fokus på inspiration till integration – arbetsmarknad. Vi fick en föreläsning med Issa Ali, som berättar om sin dramatiska och riskabla flykt från Syrien 2014. Vi fick också några goda exempel av våra hyresgäster berättar om sin resa till arbete, i samverkan med Nyföretagarcentrum.

I september 2022 arrangerades återigen en populär inspirationsdag. Kommunpolisen Josefin Arvidssons två föreläsningar fokuserade på kriminalitet som växer fram ur subkulturer samt hedersproblematik och tystnadskultur. Vi fick lyssna till Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, som har en lång erfarenhet som forskare i ämnet och Hoshi Kafashi som driver ett särskilt fokus på frågor gällande hedersrelaterat våld och förtryck. 

För femte året i rad, i oktober 2023, genomförde ytterligare en inspirationsdag för integration. Temat var könssegregation. Föreläsaren Svante Tidholm från organisationen MÄN och föreläsaren Soleyman Ghasemiani från organisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) fyllde på kunskapen hos deltagare från organisationer, föreningar, bostadsföretag och kommunanställda.

Vårt mål är att föreläsningarna ska inspirera och öka vår kunskap om integration, entreprenörskap, mångfald och arbetsmarknad.

Bilder från våra föreläsningar i oktober 2023
Bilder från våra föreläsningar i september 2022
Filmer från våra föreläsningar

Vi gillar nya ideér och utmaningar

Feriearbete

Vi anställer ungdomar i ålder 16 - 17 år för feriearbete och handledare under tre perioder på sommaren. Vi har fram till 2021 haft ett 80-tal feriearbetande ungdommar i våra olika bostadsområden.

Nyföretagarcentrum

Tillsammans med Nyföretagarcentrum, erbjuder vi Platens hyresgäster en starta-eget-företagskurs för invandrare.

Rent & snygg

Syftet med projektet är att minska nedskräpningen i Platens områden samt att öka kundnöjdhet och trygghetskänslan hos hyresgäster. Projektet ska även inverka positivt på arbetsmiljön för personal som arbetar ute i områdena hos Platen, och bidra till attraktivare, tryggare och hållbara områden.

Boinflytande

Under 2021 blev även boinflytande en del av integrationsarbetet. Det är genom boinflytande som hyresgästerna erbjuds möjligheten att tillsammans med andra boende (utifrån behov, krav och förväntningar) engagera sig och organisera sig i syfte att förbättra boendekvalitet både fysiskt, psykiskt och socialt. Boinflytandet är ett kvalitetsarbete som är en del av integrationsarbetet och fokus på relationsförvaltning.

Huskurage

Vi inför Huskurage i våra hus! Att visa att man bryr sig kan rädda liv. 
Bostadsstiftelsen Platen vill uppmana och uppmuntra alla som bor och verkar i våra bostadsområden att våga göra skillnad, att agera när det verkligen gäller.

I samband med vårt första nummer av tidningen Vi i Platen 2023, delade vi ut boken Huskurage till alla hyresgäster. 
En bok som handlar om mod att agera om något händer dina grannar. Är du intresserad av att få boken, kontakta vårt Kundcenter Tel 0141-655 855

Globträd

Bostadsstiftelsen Platen har ett Globträd på Ekön som invigdes 2019. Globträdet på Ekön är det enda trädet i världen som ägs och sköts av ett fastighetsföretag. Syfte med Globträdet är att skapa en mötesplats där barn och ungdomar för möjlighet att träffa beslutsfattare.  Under 2020 anordnades en träff där barn och ungdomar fick träffa delar av Bostadsstiftelsen Platens styrelse och 2021 fick de träffa delar av kommunstyrelsen.

Samverkan med El Sistema

Vi har även ett samverkansavtal med El Sistema. Syftet med samverkan är att stödja en långsiktig verksamhet som verkar positivt på barns utveckling och motverkar utanförskap i bostadsområden inom Motala kommun.

Gemensamhetslokaler

I våra gemensamhetslokaler kan aktiviteter anordnas för hyresgäster. Hyresgäster får gärna vara med att påverka vilka aktiviteter som ska prioriteras.

Telefon 0141-655 855 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är en viktig aktör på den lokala hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda lägenheter för alla generationer, på ett hållbart och ett klimatsmart sätt.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL