MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook””youtube””Linkedin”

 

ARKIV

UTTALANDE MED ANLEDNING AV UTSLAG I TINGSRÄTTEN...

Publicerad 2017-06-30

Bostadsstiftelsen Platen har under många år samarbetat kring bild- och filmdokumentation av företagets verksamhet med en bildleverantör, Motala Fotografiska Bilder AB. Genom ett juridiskt bindande avtal har parterna varit överens om att det är Motala Fotografiska Bilder AB som har haft ansvaret för att införskaffa erforderliga tillstånd för fotograferingen från dem som medverkar på bilderna.

Nu har en tvist uppstått kring en bild tagen av vår leverantör vid en lekplatsinvigning under 2014, som använts i en annons i ÖstgötaTidningen.

Tingsrätten gör bedömningen att Bostadsstiftelsen Platen inte har agerat oaktsamt eller uppsåtligt, eftersom företaget vidtagit åtgärder genom avtalet med en välrenommerad verksamhet (Motala Fotografiska Bilder AB), men Tingsrätten finner att fotografen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att få giltigt samtycke till att använda bilden i en annons.

Vi har sedan händelsen inträffade bytt bildleverantör och vi kommer att vidta ytterligare ett antal åtgärder för att säkerställa att vi inte hamnar i samma situation igen.

Bostadsstiftelsen Platen kommer bl a fortsättningsvis att annonsera på plats om att fotografering pågår på samtliga arrangemang som vi dokumenterar. Detta kommer även att vara tydligt på affischer inför ett Platen-arrangemang.

Vid de tillfällen som vi behöver särskilda bilder för marknadsföring, kommer vi i fortsättningen att använda särskilda modellreleaser, ett kontrakt som tydliggör samtycket om medverkan på bilden.

Bostadsstiftelsen Platen

gm.

Lars Åke Landén, VD

FEL I LEVERANS AV HYRESAVIER

Publicerad 2017-06-19

Just nu får vi många samtal från hyresgäster som saknar sin hyresavi för kommande månad, den skulle varit i era brevlådor senast torsdagen den 15 juni och vi har kontaktat den leverantör som ansvarar för utskicket. 

Efter kontroll visar det sig att vissa har fått avin, medan den inte kommit fram till andra. Då vi inte tydligt vet vem som fått och vem som inte fått avi, så har vi kommit överens med vår leverantör att göra ett nytt utskick till alla hyresgäster. Avierna kommer i din brevlåda i början av vecka 26. Om du redan fått din avi kan du alltså helt bortse från det nya utskicket. 

För dig som har din betalning via autogiro dras hyran precis som vanligt. Men för dig som betalar på annat sätt, lämnar vi ytterligare tid att betala hyran fram till den 6 juli. Om du betalar senast den 6 juli, så tillförs inga ytterligare avgifter.  

Om du är beroende av att få fram din avi tidigare, så är det enklaste sättet att logga in på Mina Sidor, där finns både möjlighet att skriva ut din avi och att få fram det OCR-nummer du behöver för betalning.   

FLER VINNARE PÅ PLATENDAGEN

Publicerad 2017-06-09

MAIF Hockey har haft dragning för er som utförde utmaningen vid deras station under Platendagen. 

De vinnande lottnumren är: 0701, 0704, 0708 och 0709. 

Du som har detta lottnummer besök Kundcenter eller mejla namn och adress till kundcenter@platen.se så kommer MAIF att sända ut priserna. 

 

Telefon 0141-655 855 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är en viktig aktör på den lokala hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda lägenheter för alla generationer, på ett hållbart och ett klimatsmart sätt.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL