Hem / FÖR DIG SOM BOR HOS OSS / Tvättstugebokning

TVÄTTSTUGEBOKNING

I Platens fastigheter finns många olika sätt att boka tvättstuga. I några av våra fastigheter prövar vi med digitala tvättstugebokningar. Användningen av digitala tvättstugebokningar är ett sätt att anpassa våra fastigheter med ny teknik som ska öka tryggheten för våra hyresgäster.

Försöksverksamhet med digital bokning av tvättstuga

Just nu pågår försöksverksamhet med digital tvättstuge-bokning på två områden.

Dels för er som bor i kvarteret Solfjädern, dvs: Skolgatan 1 A-F och Nedre Borgmästaregatan 2 A-B och dels för er som bor i kvarteret Prinsen, dvs Drottninggatan 7 A-D och Kungsgatan 4 B-C.

För att kunna nyttja tjänsten med digital tvättstugebokning krävs inloggningsuppgifter, som du får från ditt områdesteam.

När du har dina inloggningsuppgifter, tryck på bilden för bokning!

Försöksverksamheten kommer att utvärderas och framöver kan fler och fler områden komma att använda detta system.

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies  |   Bildbank