MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook””youtube””Linkedin”

HEMFÖRSÄKRING - FÖR DIN SÄKERHET

Att ha en hemförsäkring är mycket viktig! Den ger dig skydd och trygghet för ditt hem och dina ägodelar.
Att ha hemförsäkring är nödvändigt eftersom Platens försäkringar enbart täcker våra fastigheter och inte din lägenhet.

FAKTARUTA

Det här ingår i alla hemförsäkringar

Alla hemförsäkringar innehåller:
Egendomsskydd (lösöre) Ger ersättning t ex vid brand eller stöld.

Reseskydd, gäller i 45 dagar (eller hos vissa bolag i 60 dagar). Ersätter bland annat kostnader för sjukvård som annars kan kosta dig hundratusentals kronor och ambulansflyg som kan kosta uppåt en miljon kronor.

Ansvarsskydd (skadeståndsskydd) Kan betala skadestånd som du krävs på.

Rättsskydd (juridiskt ombud) Kan ersätta dina kostnader för ett juridiskt ombud vid en tvist.

Överfallsskydd Kan ge ersättning om du till exempel blir misshandlad.

Läs mer här om hemförsäkringar>>

Hemförsäkring från Länsförsäkringar

Vi har samarbetsavtal med Länsförsäkringar som kan ge bra ekonomiska villkor för en hemförsäkring. 

Se mer om detta erbjudande här >>

HAR DU EN HEMFÖRSÄKRING?

Varför ska jag ha en hemförsäkring?

En hemförsäkring är som ett skydd för ditt hem och dina saker. Den hjälper om något oväntat händer, som brand eller stöld. Försäkringen täcker olika problem och ska göra så att det inte blir så dyrt om något går fel.

Här är fem argument för att ha en hemförsäkring:

Skadeförsäkring: Skyddar ditt hem och ägodelar mot skador orsakade av brand, översvämning, eller andra olyckor.

Stöldskydd: Täcker kostnader vid inbrott eller stöld, inklusive förlust av personliga tillhörigheter.

Ansvarsskydd: Ger ekonomiskt skydd om du orsakar skada på någon annans egendom eller om någon skadar sig i ditt hem.

Tillfälligt boende: Försäkringen täcker kostnader för tillfälligt boende om ditt hem blir obeboeligt.

Ekonomisk trygghet: Ger familjen ekonomisk trygghet vid oväntade händelser som brand eller inbrott.

Vem gäller hemförsäkringen för? 

Hemförsäkringen gäller vanligtvis för den person som har tecknat försäkringen. Den omfattar även oftast andra personer som är skrivna på samma adress och delar hushåll med försäkringstagaren, såsom familjemedlemmar eller andra personer som bor permanent på samma adress.

Det är viktigt att du kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka personer som omfattas av försäkringen.

ATT TÄNKA PÅ

Du behöver en hemförsäkring, oavsett hur du bor. Den kan täcka höga kostnader som du annars måste stå för själv.

Kontrollera att hemförsäkringen gäller för alla i familjen och hushållet.

Alla försäkringsbolag erbjuder basförsäkringar som ger ett bra grundskydd. Du kan också köpa mer omfattande hemförsäkringar. Kolla med ditt försäkringsbolag.

Genom skadeförebyggande åtgärder kan du slippa besvärliga skador i ditt hem.

Telefon 0141-655 855 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är en viktig aktör på den lokala hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda lägenheter för alla generationer, på ett hållbart och ett klimatsmart sätt.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL