Hem / FÖR DIG SOM BOR HOS OSS / Hemförsäkring

HEMFÖRSÄKRING - FÖR DIN SÄKERHET

All statistik visar tyvärr att 20 % av alla hyresgäster saknar hemförsäkring. Att ha hemförsäkring är nödvändigt eftersom Platens försäkringar enbart täcker våra fastigheter.

Försäkra ditt lösöre - det tjänar du på!

Platen kan aldrig försäkra någonting som vi inte äger och om det sker en brand, större vattenskada eller annat så är det alltid hyresgästens försäkring som ska täcka förlusterna på hyresgästens lösöre.

Vi har samarbetsavtal med några större bolag som kan ge bra ekonomiska villkor för en hemförsäkring. Se mer om detta erbjudande under Mervärden / Platenkortet.

Som hyresgäst bör du också kontrollera om din fackanslutning innebär att du har hemförsäkringen inlagd i din fackföreningsavgift.

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL