MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook””youtube””Linkedin”

HEMFÖRSÄKRING - FÖR DIN SÄKERHET

All statistik visar tyvärr att 20 % av alla hyresgäster saknar hemförsäkring. Att ha hemförsäkring är nödvändigt eftersom Platens försäkringar enbart täcker våra fastigheter.

FAKTARUTA

Det här ingår i alla hemförsäkringar

Alla hemförsäkringar innehåller:
• Egendomsskydd (lösöre) Ger ersättning t ex vid brand eller stöld.

• Reseskydd, gäller i 45 dagar (eller hos vissa bolag i 60 dagar). Ersätter bland annat kostnader för sjukvård som annars kan kosta dig hundratusentals kronor och ambulansflyg som kan kosta uppåt en miljon kronor.

• Ansvarsskydd (skadeståndsskydd) Kan betala skadestånd som du krävs på.

• Rättsskydd (juridiskt ombud) Kan ersätta dina kostnader för ett juridiskt ombud vid en tvist.

• Överfallsskydd Kan ge ersättning om du till exempel blir misshandlad.

Läs mer här om hemförsäkringar>>

Hemförsäkring från Länsförsäkringar

Vi har samarbetsavtal med Länsförsäkringar som kan ge bra ekonomiska villkor för en hemförsäkring. 

Se mer om detta erbjudande här >>

ÄR DU FÖRSÄKRAD? DET TYCKER VI ATT DU BORDE VARA

Att hyra sin lägenhet är ett bra och smidigt sätt att bo bekymmersfritt. Som hyresgäst behöver du inte oroa dig för om t ex kylskåpet skulle gå sönder, det sköter vi som är fastighetsvärd. Men det finns en viktig försäkring som alla måste ha, hemförsäkring.

Vad är en hemförsäkring?

Hemförsäkringen behöver du, oavsett var du bor, för att skydda ditt hem och dina ägodelar. Hemförsäkringen är ett slags grundläggande försäkringspaket som skyddar dig och kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas i en vattenskada eller brand. Försäkringen innehåller dessutom ett reseskydd, ett rättsskydd, ett överfallsskydd och ett ansvarsskydd (skadeståndsskydd). När du bor hos Platen bör du teckna en hemförsäkring, det borde alla hyresgäster ha. Det räcker att du har en vanlig hemförsäkring. Den hjälper dig om något skulle hända.  Hemförsäkringen står för merkostnaden för annat boende om din lägenhet skulle bli så pass skadad vid vattenskada eller brand så att du inte kan bo där under en viss tid.

Vem gäller hemförsäkringen för? 

Är ni flera personer som är skrivna på samma adress och delar hushåll med varandra så gäller hemförsäkringen oftast för alla. Några bolag kräver att varje person som ska omfattas av hemförsäkringen ska namnges i försäkringsavtalet, kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för just dig.

Gäller ett år i taget 

Hemförsäkringen tecknar du för ett år i taget. Under ditt försäkringsår kan du normalt inte byta eller säga upp din försäkring, inte heller om du flyttar till en annan bostad. Om du flyttar ihop med någon som redan har en hemförsäkring eller flyttar utomlands, kan du säga upp hemförsäkringen, då upphör ditt försäkringsbehov. 

Vad täcker hemförsäkringen 

Försäkringen omfattar alla saker som du äger, hyr eller lånar för ditt privata bruk. Exempelvis gäller den för dina möbler, kläder, husgeråd, hushållsapparater och din hemelektronik.

Hur ordnar jag en hemförsäkring? 

När du flyttar in hos oss så får du specialerbjudanden från några försäkringsbolag, men du kan självklart välja vilket bolag du vill. Det viktigaste är att du är försäkrad, så att du kan känna dig trygg.

Vi har samarbetsavtal med Länsförsäkringar som kan ge bra ekonomiska villkor för en hemförsäkring. Se mer om detta erbjudande här >>

Som hyresgäst bör du också kontrollera om din fackanslutning innebär att du har hemförsäkringen inlagd i din fackföreningsavgift.

Telefon 0141-655 855 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är en viktig aktör på den lokala hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda lägenheter för alla generationer, på ett hållbart och ett klimatsmart sätt.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL