ARKIV

HYRESYRKANDET ÖVERLÄMNAT TILL...

Publicerad 2014-11-18

Bostadsstiftelsen Platens styrelse beslutade vid sitt senaste möte om hyresyrkandet inför 2015. Yrkandet är en höjning med 12 kronor per kvadratmeter fr o m 2015-01-01, vilket motsvarar en höjning med cirka 1,4 %. Nu vidtar förhandlingen med Hyresgästföreningen. Förhandlingen beräknas vara avslutad under december månad. När en överenskommelse är nådd kommer resultatet att tillkännages till Platens hyresgäster via informationsblad i trapphusen eller direkt i brevlådan där trapphus saknas.

JULMARKNAD I MOTALA HAMN

Publicerad 2014-11-07

Den 30 november arrangeras en julmarknad i Motala Hamn av Hamnrådet. Traktor och remmalag från hamnen till Stora torget. Karuseller, tomtar, loppis och mycket mer. Välkommen till hamnen!

Sista dag för HLU

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL