MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook””youtube””Linkedin”

 

UTTALANDE MED ANLEDNING AV UTSLAG I TINGSRÄTTEN KRING ANVÄNDNING AV BILD I ANNONS

Publicerad 2017-06-30

Bostadsstiftelsen Platen har under många år samarbetat kring bild- och filmdokumentation av företagets verksamhet med en bildleverantör, Motala Fotografiska Bilder AB. Genom ett juridiskt bindande avtal har parterna varit överens om att det är Motala Fotografiska Bilder AB som har haft ansvaret för att införskaffa erforderliga tillstånd för fotograferingen från dem som medverkar på bilderna.

Nu har en tvist uppstått kring en bild tagen av vår leverantör vid en lekplatsinvigning under 2014, som använts i en annons i ÖstgötaTidningen.

Tingsrätten gör bedömningen att Bostadsstiftelsen Platen inte har agerat oaktsamt eller uppsåtligt, eftersom företaget vidtagit åtgärder genom avtalet med en välrenommerad verksamhet (Motala Fotografiska Bilder AB), men Tingsrätten finner att fotografen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att få giltigt samtycke till att använda bilden i en annons.

Vi har sedan händelsen inträffade bytt bildleverantör och vi kommer att vidta ytterligare ett antal åtgärder för att säkerställa att vi inte hamnar i samma situation igen.

Bostadsstiftelsen Platen kommer bl a fortsättningsvis att annonsera på plats om att fotografering pågår på samtliga arrangemang som vi dokumenterar. Detta kommer även att vara tydligt på affischer inför ett Platen-arrangemang.

Vid de tillfällen som vi behöver särskilda bilder för marknadsföring, kommer vi i fortsättningen att använda särskilda modellreleaser, ett kontrakt som tydliggör samtycket om medverkan på bilden.

Bostadsstiftelsen Platen

gm.

Lars Åke Landén, VD

 

Telelefon 0141-655 855 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är en viktig aktör på den lokala hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda lägenheter för alla generationer, på ett hållbart och ett klimatsmart sätt.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL