MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook””youtube””Linkedin”

Hem / OM OSS / Organisation / Ekonomi / Upphandlingar

UPPHANDLING

Varje år köper Bostadsstiftelsen Platen varor, tjänster och entreprenader för stora summor. En viktig del i upphandlingsarbetet är att säkerställa uppfyllnaden av Bostadsstiftelsen Platens behov till ett konkurrenskraftigt pris. 

Bostadsstiftelsen Platen införskaffar varor och vissa tjänster från externa leverantörer. De upphandlingar som omfattas av lagen om offentlig upphandling annonseras på e-avrop. 

Hitta våra upphandlingar och avtal på e-Avrop. 

Bostadsstiftelsen Platens pågående upphandlingar samt gällande avtal kan ses på https://www.e-avrop.com/Platen/Default.aspx

På e-Avrop kan leverantörer enkelt och kostnadsfritt registrera konto för att ta del av förfrågningsunderlag, lämna anbudsansökan/anbud samt prenumerera på upphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling

Bostadsstiftelsen Platen lyder under Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) för den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Det innebär att det finns tvingande regler som Bostadsstiftelsen Platen måste följa vid upphandlingar.

Krav på Bostadsstiftelsen Platens leverantörer 

Bostadsstiftelsen Platen ställer alltid krav på leverantörers ekonomiska och yrkesmässiga kapacitet. Leverantören får vidare inte vara föremål för uteslutning enligt de uteslutningsgrunder som framgår av lagen om offentlig upphandling. Beroende av det som upphandlas ställs ytterligare krav på leverantören, exempelvis vad gäller leverantörens organisation och leverantörens miljö- och kvalitetsarbete.  

Samarbete med Skatteverket

Bostadsstiftelsen Platen anser att det är av största vikt att de leverantörer till Bostadsstiftelsen Platen, och dess underleverantörer, är seriösa och sköter sina skatteregistreringar och skatteinbetalningar. Därför samarbetar Bostadsstiftelsen Platen med Skatteverket.

Skatteverket bistår Bostadsstiftelsen Platen med uppgifter om anbudsgivarens/avtalspartens skattestatus dels under upphandlingsprocessens utvärderingsfas, dels under avtalstiden. Kontrollen omfattar även underentreprenörer/leverantörer i alla led.

Som anbudsgivare/avtalspart är det viktigt att du förvissar dig om att dina underentreprenörer sköter sina skatteinbetalningar. Kontakta gärna oss eller Skatteverket för mer information.

Telelefon 0141-655 855 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är en viktig aktör på den lokala hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda lägenheter för alla generationer, på ett hållbart och ett klimatsmart sätt.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL