LÄGENHETER, LOKALER OCH NYBYGGNATION I MOTALA KOMMUN

21 NOVEMBER ÄR SNART HÄR! ...

Publicerad 2017-11-15

Och den 21 november är den sista dagen du digitalt kan svara på eller skicka in ditt svar på vår kundundersökning. Gör din röst hörd, så vi får veta vad du tycker!Tack för din medverkan!

Läs mer

Bostadsstiftelsen Platens styrelse har fastställt och överlämnat sitt hyresyrkande till Hyresgästföreningen.Vårt yrkande är en höjning med i genomsnitt 8,75 kronor per kvadratmeter fr o m 1 januari 2018, vilket motsvarar cirka 1 % i hyreshöjning. Ökade kostnader för bland annat driften...

Läs mer

Vi saknar svar på kundundersökningen från drygt 3 000 av våra hyresgäster. Av det skälet skickar vi ut en påminnelse till alla som inte svarat. Påminnelseutskicket kommer att hamna i hyresgästernas brevlådor under vecka 44. Ni som får påminnelseutskicket kan välja om ni vill svara ...

Läs mer

”Motala Östergötlands sjöstad logo”VI HAR 5700 LÄGENHETER I ÖSTERGÖTLANDS SJÖSTAD

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies  |   Bildbank