LÄGENHETER, LOKALER OCH NYBYGGNATION I MOTALA KOMMUN

HYRESFÖRHANDLINGENS RESULTATEfter förhandling med Hyresgästföreningen är de nya hyrorna för 2017 klara.Den 1 januari höjs hyrorna i lägenheter med varmhyra med 5,50 kronor per kvadratmeter och år, vilket motsvarar ett snitt på 0,64 %. Det innebär en höjning med cirka 32 kronor per...

Läs mer

NYA LÄGENHETER ATT HYRA

Publicerad 2016-11-14

Torsdagen den 17 november kommer de sista elva lägenheterna i vår nybyggnation på Redareplan, med adress Båtsmansgatan 16 läggas ut för bokning. Om du är intresserad av dessa och vill boka dig på en av dessa lägenheter måste du vara inskriven i vårt intresseregister.Sista dag för...

Läs mer

Bostadsstiftelsen Platens styrelse har fastställt och överlämnat sitt hyresyrkande till Hyresgästföreningen. Vårt yrkande är en höjning med i genomsnitt 8,50 kronor per kvadratmeter fr o m 1 januari 2017, vilket motsvarar cirka 1 % i hyreshöjning. Ökade kostnader för bland annat driften...

Läs mer

”Motala Östergötlands sjöstad logo”VI HAR 5700 LÄGENHETER I ÖSTERGÖTLANDS SJÖSTAD

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies