LÄGENHETER, LOKALER OCH NYBYGGNATION I MOTALA KOMMUN

Den 25 januari brann det i en källare på Styvingevägen.På grund av branden är TV och bredband ur funktion. Vi arbetar med återställningsarbetet. Berörda hyresgäster är informerade. Räddningstjänsten beskriver branden så här:Uppdatering 05.13: Vi hittar ingen värmespridning och...

Läs mer

Här är vinnarna och svaren i nyårsvandringens tipspromenad:1:a pris: André Johannessen2:a pris: Mia Keränen 3:e pris: Tommy Hagström 4:e pris: Bernice Ericsson 5:e pris: Björn Hoppe 6:e pris: Roger Sjöberg 7:e pris: Linda Forss 8:e pris: Björn Sjöberg 9:e pris: Anita...

Läs mer

Störningar i Com Hems leverans av sändningar i TV-kanalerna i framför allt ytterområdena.Vi har fått in många felanmälningar gällande störningar i TV-sändningarna från Com Hem. Det är framför allt frysning av bild, ljudet försvinner och det är dålig upplösning på bilden. Alla...

Läs mer

”Motala Östergötlands sjöstad logo”VI HAR 5700 LÄGENHETER I ÖSTERGÖTLANDS SJÖSTAD

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL