MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook””youtube””Linkedin”

 

ÄNDRING AV BONUSSYSTEM - KVARBOENDERABATTER ERSÄTTS MED SJÖSTADSKORTET

Publicerad 2020-05-15

Kvarboenderabatten infördes i slutet av 90-talet för att motverka omflyttning och vakanser i en tid då bostadsmarknaden innehöll många vakanser. Rabatten infördes som ett mervärde för den som bodde i våra lägenheter då.

Rabatten var ett bonussystem som beslutades ensidigt av Bostadsstiftelsen Platen. Under mitten av 2000-talet krisade bostadsmarknaden ännu en gång och då genomfördes flera olika stödkampanjer t ex ungdomskampanjer. Även kvarboenderabatterna justerades och utökades.

2016 togs beslut om att stoppa inflödet i bonussystemet.

Idag är bostadsmarknaden annorlunda. Vi behöver inte längre motverka omflyttning och vakanserna är väldigt låga. Vi väljer därför att ersätta detta bonussystem med ett nytt mervärde, via Sjöstadskortet.

Kvarboenderabatten avskaffas som mervärde i sin nuvarande form och ersätts med ett nytt mervärde, Sjöstadskortet. Vi vill att fler hyresgäster ska gynnas i det nya systemet och vi vill samtidigt bidra till annan samhällsnytta, genom att stödja den lokala handeln, som är en viktig del i en levande kommun.

Vi vill att fler hyresgäster ska känna att vårt varumärkeslöfte ”Bo bra där du lever, Lev bra där du bor!” infrias.

 

Telefon 0141-655 855 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är en viktig aktör på den lokala hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda lägenheter för alla generationer, på ett hållbart och ett klimatsmart sätt.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL