ELDNINGSFÖRBUD RÅDER FORTFARANDE I ÖSTERGÖTLAND - MEN GRILLNING PÅ EGEN GÅRD TILLÅTET

Publicerad 2018-08-14

Fr o m idag lättar Länsstyrelsen på reglerna för eldningsförbud i Östergötland. Nu är det tillåtet att grilla på egen gård, vilket innebär att du som hyresgäst kan grilla på våra iordningställda grillplatser. Länsstyrelsen avråder fortfarande från användning av engångsgrillar.  

Men det råder fortsatt eldningsförbud i hela Östergötland, så det är inte tillåtet att elda eller grilla på iordningställda grillplatser på andra allmänna platser. i skog och mark eller på t ex stränder.  

Om du är intresserad av mer information, se Länsstyrelsens eller kommunens hemsida.  

 

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies   |   GDPR   |   Bildbank