Hem / OM OSS / Nybyggnation / Södra stranden

VISIONEN FÖR SÖDRA STRANDEN

I Motala kommuns stadsvision 2030 finns planer på att ett varierat bostadsutbud även ska finnas på den Södra stranden i Motalaviken.

Bostadsstiftelsen Platen fick under våren 2016 en markanvisning av kommunen till tomterna Stenavadet 1-3 på Södra stranden.

En utredning har påbörjats för att klargöra vilka förutsättningar som finns för bostäder på dessa tomter. I dagsläget finns endast idéer och visioner för området och mycket arbete kvarstår innan projektidé, detaljplaner och eventuellt bygglov kan vara aktuellt.

Troligen kan inte själva byggnationen i detta projekt starta förrän efter 2020 och självklart är projektet beroende av behovet av bostäder generellt i Motala. 

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies   |   GDPR   |   Bildbank