REDAREPLAN, ETAPP 2

Det är PEAB Sverige AB som på totalentreprenad uppför etapp 2, som består av 33 nya lägenheter i storlekar från 1 rum och kök till 4 rum och kök.

Vi bygger tre fyravåningshus

Nu är det inte så långt kvar förrän hyresgästerna kan flytta in! Utvändigt är husen så gott som klara.
Först att flytta in är de som hyr i huset mot Drottninggatan där inflyttning sker kring månadsskiftet oktober/november.

Detta fordrar förstås en hel del samordning och planering för att inte för stora krockar ska ske då en hiss försörjer 12 lägenheter!
I dessa trapphus är lägenheterna mer eller mindre färdiga och installationer i fläktrum/undercentraler pågår för fullt. 
Första besiktning kommer att ske den 10 oktober därefter sker eventuella efterjusteringar samt vissa injusteringar för att allt ska vara klart och i drift i god tid till inflyttning.

I huset på Båtmansgatan sker just nu arbete med inredning och ytskikt. Detta hus skall vara inflyttningsklart till månadskiftet november/december.

Ett av de intensivaste arbetena pågår på gården. Här byggs det miljöhus och cykelförråd för fullt och markarbetare med grävmaskin som fixar körbara ytor/gångar och planteringar.

För relativt trånga arbetsplatser som denna blir det alltid lite stressigt att få i ordning gårdsmiljöer då man samtidigt fortfarande har behov att ta emot material och tillverka saker på arbetsplatsen. 
En liten del som inte kommer att vara helt klart till inflyttning är ytan där bodarna står.

Under sommaren har även gården som ligger bredvid byggarbetsplatsen fått en mer strukturerad gårdsbild med parkeringsplatser och uteplatser. Här återstår bara att sätta upp ett cykeltak.

Så nu närmar sig den roliga dagen som jag tror många av oss som arbetar med nybyggnad och ombyggnad hos Bostadsstiftelsen Platen uppskattar mest. Inflyttning.
Att se lampor lysa hemtrevligt i fönstren och veta att man varit med och skapat någons nya hem! Det känns både spännande och roligt!

Ni är varmt välkomna!

Arbetstiderna för arbetsplatsen är måndag- torsdag  6.30 – 16.00 fredagar 6.30-14.00. Avvikelser kan förekomma periodvis.

De hus som byggs är tre fyravåningshus, se mer i informationsbladet nedan.

Uthyrningen av dessa lägenheter startade den 18 oktober 2016 och inflyttning är planerad till 1 november respektive 1 december 2017. Samtliga lägenheter är nu kontrakterade. 

Information kring störningar i samband med byggnationen:
Byggnationen föranleder inga långvariga störningsmoment i närområdet, men en del av markarbetet kan tillfälligt komma att upplevas störande. Dessutom kommer störningar t ex att uppstå i trafiken i samband med transporter av material till byggområdet.

Klicka på bilden eller länken nedan för att:

Ladda ner PDF för mer information >>

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies   |   GDPR   |   Bildbank