MARKNAD

Avdelningen Marknad ansvarar för Platens uthyrning samt marknadsföring. En viktig del av avdelningen är vårt Kundcenter, där du som hyresgäst har kontakt vid hantering av kontrakt. Vår personal i Kundcenter sitter på det nedre planet i PlatenHuset. 

I Marknadsavdelningen ansvarar vi också för all uthyrning av lokaler och för arbetet med obetalda hyror. Marknadsavdelningen ansvarar också för Platens interna och externa kommunikation samt sponsringsfrågor.

Ulf-Henrik Östlund
Marknads- och kommunikationschef

Tel 0141-22 89 96 
Mobil 073-682 89 96
Ulf-Henrik Östlund

Sandra Karlsson
Kundcenterchef

Tel 0141-22 89 10 
Mobil 073-682 89 10
Sandra Karlsson

Mikael Stolt
Bostadssocial samordnare

Tel 0141-22 89 24 
Mobil 073-682 89 24
Mikael Stolt

Mats Bergenbrink
Marknadsassistent

Tel 0141-22 89 31
Mobil 073-682 89 39
Mats Bergenbrink

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL