MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook””youtube””Linkedin”

Hem / OM OSS / Organisation / Vår affärsidé / Kvalitetssäkrad fastighet

KVALITETSSÄKRAD FASTIGHET

Inom Bostadsstiftelsen Platen arbetar vi med begreppet Kvalitetssäkrad fastighet. När en fastighet uppnår de kriterier vi satt upp, så kommer fastigheten att märkas genom en synlig dekal i trappuppgången. 

Kvalitetssäkrad fastighet ersätter tidigare trygghets- och miljömärkningar i trappuppgångarna och märkningarna kommer att bytas ut successivt.

Kriterier inom Trygghetsområdet:

 • Entrédörrar låses kl. 21.00
 • Förstärkta förråd
 • Tillgång till cykelrum
 • Gårdar och gångstråk med god insyn och belysning som ska upplevas som trygg
 • Upplysta entréer
 • Årliga trygghetsvandringar
 • Årliga ronderingar i fastighet och närområde
 • Årliga besiktningar av lekplatser
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandvarnare i alla lägenheter
 • Nära samarbete med Hyresgästföreningen kring trygghetsfrågor
 • Kundenkäten ska ligga till grund för förbättringsarbetet inom trygghetsområdet

Kriterier inom Miljöområdet:

 • Platen tillhandahåller möjlighet till källsortering
 • Uppfyller Boverkets krav på rätt temperatur på varmvatten
 • Rökförbud i allmänna utrymmen
 • Använder endast miljövänliga kemprodukter till städning
 • Energisnåla armaturer och/eller ljuskällor

Kriterier inom Energiområdet:

 • Radonmätning utförd
 • Ventilationskontroll utförd
 • Energideklaration utförd
 • Bostädernas inomhustemperatur ska vara mellan 18-21 grader under uppvärmningsperioden

Telelefon 0141-655 855 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är en viktig aktör på den lokala hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda lägenheter för alla generationer, på ett hållbart och ett klimatsmart sätt.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL