Hem / OM OSS / Nybyggnation / Gamla stan

NYBYGGNATION I GAMLA STAN

I bostadsområdet Gamla Stan har Bostadsstiftelsen Platen fyra byggrätter. Bostadsstiftelsen ska i ett inledningsskede bygga två hus på två av dessa tomter. De två nya husen kommer att placeras i korsningen Bispmotalagatan - Nedre Borgmästaregatan samt Bispmotalagatan - Nedre Rådmansgatan. Läget är centralt med promenadavstånd till citykärnan och ett stenkast från Vättern. 

I mars 2018 tog styrelsen ett beslut om byggstart och den 29 juni 2018 togs det första spadtaget. 

Tätt tak på första huset
(lägesrapport april -19)

Nu är taket tätt på första huset och vi är skyddade från nederbörd. Murningen är påbörjad och för den intresserade kan man få en uppfattning om fasadens exteriör.

För huset på N. Borgmästaregatan jobbar vi fortsatt med för att få tätt tak, vilket vi också kommer få under påskveckan.   Inne i husen pågår installationsarbete såsom arbete i fläktrum och undercentraler samt isolering av ytterväggar.
I övrigt är det viktigaste som händer, under denna period, uttorkning av byggnaderna för att säkerställa att ingen fukt byggs in innan vi går vidare med ytskikt och inredning.

Byggnationen är i full gång!
(lägesrapport mars -19) 

Det är NCC som är totalentreprenör för nybyggnationen och produktionen av lägenheterna på Nedre Rådmansgatan och Nedre Borgmästaregatan i Gamla stan.   

Äntligen är ett av husen uppe i sin fulla höjd. Endast ett lågt lutande tak tillkommer samt någon huv för ventilation. Men man kan nu uppfatta byggnadernas volym på plats lite bättre. Just nu ser man huset bra men snart kommer en ställning skymma sikten och få byggnaden att verka större.

Några gjutningar är kvar sedan är det klart med betongarbetena för dessa byggnader.

Näst på tur i produktionen är att få på tak och börja mura upp fasaden. Detta  är förstås högsta prioritet att få ett tätt hus så snart som möjligt. Vädret har ju varit varierande men förhållandevis gynnsamt ur byggsynpunkt. Vi få hoppas på att våren kommer snart för att stanna.

På taken kommer det att ligga en grå bandtäckt plåt. Vi valde bort ett förslag med blankare plåt för vi var oroliga för irriterande reflexer mot loftgångshusen.

Fasaden blir murad på plats med ett rött tegel och ljusa fogar. En murad fasad är dyrare att bygga men är väldigt bra på sikt ur ett hållbarhets- och underhållsperspektiv, vilket vi vill prioritera.

Sen tycker vi dessutom att det blir snyggt och passande för dessa husen.

Uthyrning av de nya lägenheterna! 

(lägesrapport maj -19)

Det kommer att byggas två stycken trevåningshus med 21 lägenheter i varje hus.  Storlekarna på lägenheterna varierar från yteffektiva ettor till välplanerade fyra rum och kök. I husen finns hiss.
Samtliga lägenheter har inglasade balkonger.
På entréplanet i respektive hus kommer det att finnas en trivsellokal som kan användas av hyresgästerna i fastigheten. 
Husen beräknas vara klara för inflyttning i december 2019. 

Lägenheterna hyrs ut  enligt gällande uthyrningsrutin. Idag är 39 av de 42 lägenheterna uthyrda. 


Titta in i lägenheterna i förväg

  

FAKTARUTA

Område: Gamla Stan

Omfattning: 42 lägenheter

Status: Produktion pågår

Byggstart: Grundläggningsarbeten startar vecka 31

Uthyrningsstart: Oktober 2018

Inflyttning:  December 2019

Lägenhetsfördelning
1 rum och kök = 10 stycken
2 rum och kök = 16 stycken
3 rum och kök = 12 stycken
4 rum och kök = 4 stycken

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL