Hem / OM OSS / Nybyggnation / Gamla stan

NYBYGGNATION I GAMLA STAN

I bostadsområdet Gamla Stan har Bostadsstiftelsen Platen fyra byggrätter. Bostadsstiftelsen ska i ett inledningsskede bygga två hus på två av dessa tomter. De två nya husen kommer att placeras i korsningen Bispmotalagatan - Nedre Borgmästaregatan samt Bispmotalagatan - Nedre Rådmansgatan. Läget är centralt med promenadavstånd till citykärnan och ett stenkast från Vättern. 

I mars 2018 tog styrelsen ett beslut om byggstart och den 29 juni 2018 togs det första spadtaget. 

Fasaden delvis färdigmurad.
(lägesrapport maj -19)

För huset (Hus 1)  vid Nedre Rådmansgatan är fasaden färdigmurad. Återstår att färdigställa plåtarbeten för tak och kring fönster. Det ska blir riktigt kul att få se det färdiga resultatet efter att ställningen demonterats. Ev. kommer detta att hinnas med före semestern.

För hus 2 på N. Borgmästaregatan är fasaden färdigställd en tid efter semestern.   För båda husen kvarstår då utvändigt en del skivmaterial som ska monteras vid balkongerna och på loftgången vid innergården. Likaså ska samtliga balkonger glasas in.   Invändigt pågår uppsättning av innerväggar, färdigställande av ytterväggar och installationer både för rör, el och ventilation.   För hus 1 återupptas markarbeten efter att ställningen tagits ner.   Bygget kommer i princip vara stängt under byggsemestern v 28-v31.

Tätt tak på första huset
(lägesrapport april -19)

Nu är taket tätt på första huset och vi är skyddade från nederbörd. Murningen är påbörjad och för den intresserade kan man få en uppfattning om fasadens exteriör.

För huset på N. Borgmästaregatan jobbar vi fortsatt med för att få tätt tak, vilket vi också kommer få under påskveckan.   Inne i husen pågår installationsarbete såsom arbete i fläktrum och undercentraler samt isolering av ytterväggar.
I övrigt är det viktigaste som händer, under denna period, uttorkning av byggnaderna för att säkerställa att ingen fukt byggs in innan vi går vidare med ytskikt och inredning.

Uthyrning av de nya lägenheterna! 

(lägesrapport juni -19)

Det byggs två stycken trevåningshus med 21 lägenheter i varje hus.  Storlekarna på lägenheterna varierar från yteffektiva ettor till välplanerade fyra rum och kök. I husen finns hiss.
Samtliga lägenheter har inglasade balkonger.
På entréplanet i respektive hus kommer det att finnas en trivsellokal som kan användas av hyresgästerna i fastigheten. 
Husen beräknas vara klara för inflyttning i december 2019. 

Lägenheterna hyrs ut  enligt gällande uthyrningsrutin. Idag är 41 av de 42 lägenheterna uthyrda. 


Titta in i lägenheterna i förväg

  

FAKTARUTA

Område: Gamla Stan

Omfattning: 42 lägenheter

Status: Produktion pågår

Byggstart: Grundläggningsarbeten startar vecka 31

Uthyrningsstart: Oktober 2018

Inflyttning:  December 2019

Lägenhetsfördelning
1 rum och kök = 10 stycken
2 rum och kök = 16 stycken
3 rum och kök = 12 stycken
4 rum och kök = 4 stycken

En arbetsdag hos NCC

Har kan du se hur en arbetsdag kan se ut hos NCC som bygger Platens nya bostäder i Gamla stan. Det är arbetsledare Hemen på NCC som gjort filmen.

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL