Hem / OM OSS / Nybyggnation / Gamla stan

BYGGRÄTTER I GAMLA STAN

I bostadsområdet Gamla Stan har Bostadsstiftelsen Platen fyra byggrätter. Bostadsstiftelsen har tidigare planerat för byggnation på dessa fyra platser, men projekten har inte slutförts på grund av svikande kundunderlag.

Pågående utredning för eventuell byggnation

Under 2016 tog Bostadsstiftelsen Platens styrelse beslut om att än en gång titta på byggrätterna och utreda vilken typ av flerbostadshus som kan vara lämpliga i området. Byggrätten är begränsad till att maximalt omfatta trevåningshus.

Bostadsstiftelsen Platen har gjort en upphandling och tecknat
ett samverkansavtal med NCC för nyproduktion av lägenheter. 
Som första objekt att projektera närmare och prissätta efter uppgjort avtal är byggrätterna i Gamla stan. 

Än finns ingen bestämd tidplan för när en byggnation kan bli aktuell.

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies  |   Bildbank