Hem / OM OSS / Nybyggnation / Gamla stan

NYBYGGNATION I GAMLA STAN

I bostadsområdet Gamla Stan har Bostadsstiftelsen Platen fyra byggrätter. Bostadsstiftelsen ska i ett inledningsskede bygga två hus på två av dessa tomter. De två nya husen kommer att placeras i korsningen Bispmotalagatan - Nedre Borgmästaregatan samt Bispmotalagatan - Nedre Rådmansgatan. Läget är centralt med promenadavstånd till citykärnan och ett stenkast från Vättern. 

I mars 2018 tog styrelsen ett beslut om byggstart och den 29 juni 2018 togs det första spadtaget. 

Byggnationen har nu startat!
(lägesrapport september -18) 

Det första spadtaget togs den 29 juni 2018.

Grundläggningsarbeten påbörjades enligt planerna direkt efter semestern. Efter en del förarbeten med t.ex.  flytt av befintliga ledningar är vi nu igång på riktigt med själva byggnationen. 

Det inledande arbetet har inneburit  mycket schaktande och transporter av schaktmassor eftersom vi valt källarutrymmen/suterräng istället för att få ett högre hus med vindsutrymmen.  

Gjutningen av grundplattan för hus 2 har påbörjats (Nedre Rådmansgatan). Denna platta är grundplatta för källaren där förråd och undercentraler/fläktrum kommer att finnas.
I framkant mot Bispmotalagatan har markens naturliga lutning gjort det möjligt för oss att skapa ett antal små 1:or som får entré och fönster mot Bispmotalagatan.

Det sker även framöver  transporter inom området, närmast handlar det om betongbilar som kör in på byggarbetsplatsen  men även några större trailers som stänger av gatan några timmar. Det kommer att förekomma vid båda husen. 

Bostadsstiftelsen Platen har gjort en upphandling och tecknat ett samverkansavtal med NCC för nyproduktion av lägenheter. 

Uthyrningsstarten brukar  vara ungefär  ett år innan beräknad inflyttning. Lägenheterna kommer att hyras ut  enligt gällande uthyrningsrutin. Är man intresserad av nyproduktion måste man registrera sig som sökande under  mina sidor på  hemsidan.

Uthyrning av de nya lägenheterna!
(lägesrapport september -18)

Det kommer att byggas två stycken trevåningshus med 21 lägenheter i varje hus.  Storlekarna på lägenheterna varierar från yteffektiva ettor till välplanerade fyra rum och kök. I husen finns hiss.
Samtliga lägenheter har inglasade balkonger.
På entréplanet i respektive hus kommer det att finnas en trivsellokal som kan användas av hyresgästerna i fastigheten. 
Husen beräknas vara klara för inflyttning i december 2019. 

Lägenheterna kommer att hyras ut  enligt gällande uthyrningsrutin. Är man intresserad av nyproduktion måste man registrera sig som sökande under  Mina sidor på  hemsidan.


Titta in i lägenheterna i förväg

Den 20 oktober kl. 11 - 14 finns möjlighet att titta in i ett antal av lägenheterna i en Virtual Reality-miljö. 

Välkommen den 20 oktober till Kundcenter i PlatenHuset om du är nyfiken på vår nybyggnation!  

FAKTARUTA

Område: Gamla Stan

Omfattning: 42 lägenheter

Status: Produktion pågår

Byggstart: Grundläggningsarbeten startar vecka 31

Uthyrningsstart: Oktober 2018

Inflyttning:  December 2019

Lägenhetsfördelning
1 rum och kök = 10 stycken
2 rum och kök = 16 stycken
3 rum och kök = 12 stycken
4 rum och kök = 4 stycken

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies   |   GDPR   |   Bildbank