Hem / OM OSS / Nybyggnation / Gamla stan

NYBYGGNATION I GAMLA STAN

I bostadsområdet Gamla Stan har Bostadsstiftelsen Platen fyra byggrätter. Bostadsstiftelsen ska i ett inledningsskede bygga två hus på två av dessa tomter. De två nya husen kommer att placeras i korsningen Bispmotalagatan - Nedre Borgmästaregatan samt Bispmotalagatan - Nedre Rådmansgatan. Läget är centralt med promenadavstånd till citykärnan och ett stenkast från Vättern. 

I mars 2018 tog styrelsen ett beslut om byggstart och den 29 juni 2018 togs det första spadtaget. 

Nybyggnationen är snart klart
(lägesrapport oktober -19)

Bygget börjar gå mot sitt slut och de invändiga arbetena är i full gång. För kv Skepparen är ytskikten klara och kompletteringar såsom snickerier och beslagning pågår. Kv. Målaren ligger något senare så där pågår fortfarande en del arbete med ytskikt.

Utvändigt kan man nu börja se huset i sitt färdiga resultat. Kvarstår gör dock markarbeten med parkeringar, gångar och planteringar. Här är det viktigt, förstås, att få ihop det snyggt med den befintliga marken. Byggbodarna flyttas över till nästa etapp v44. Under oktober kommer de invändiga besiktningarna påbörjas för att säkerställa att byggnaderna är i full drift till inflyttning, som kommer att ske till den förste december och den 15:e december

Uthyrning av de nya lägenheterna! 

(lägesrapport oktober -19)

Det byggs två stycken trevåningshus med 21 lägenheter i varje hus.  Storlekarna på lägenheterna varierar från yteffektiva ettor till välplanerade fyra rum och kök. I husen finns hiss.
Samtliga lägenheter har inglasade balkonger.
På entréplanet i respektive hus kommer det att finnas en trivsellokal som kan användas av hyresgästerna i fastigheten. 
Husen beräknas vara klara för inflyttning i december 2019. 

Lägenheterna hyrs ut  enligt gällande uthyrningsrutin. Idag är 40 av de 42 lägenheterna uthyrda. 


Titta in i lägenheterna i förväg

  

FAKTARUTA

Område: Gamla Stan

Omfattning: 42 lägenheter

Status: Produktion pågår

Byggstart: Grundläggningsarbeten startar vecka 31

Uthyrningsstart: Oktober 2018

Inflyttning:  December 2019

Lägenhetsfördelning
1 rum och kök = 10 stycken
2 rum och kök = 16 stycken
3 rum och kök = 12 stycken
4 rum och kök = 4 stycken

En arbetsdag hos NCC

Har kan du se hur en arbetsdag kan se ut hos NCC som bygger Platens nya bostäder i Gamla stan. Det är arbetsledare Hemen på NCC som gjort filmen.

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL