Hem / OM OSS / Nybyggnation / Gamla stan

NYBYGGNATION I GAMLA STAN

I bostadsområdet Gamla Stan har Bostadsstiftelsen Platen fyra byggrätter. Bostadsstiftelsen ska i ett inledningsskede bygga två hus på två av dessa tomter. De två nya husen kommer att placeras i korsningen Bispmotalagatan - Nedre Borgmästaregatan samt Bispmotalagatan - Nedre Rådmansgatan. Läget är centralt med promenadavstånd till citykärnan och ett stenkast från Vättern. 

I mars 2018 tog styrelsen ett beslut om byggstart och den 29 juni 2018 togs det första spadtaget. 

Byggnationen är i full gång!
(lägesrapport oktober/november -18) 

Det är NCC som är totalentreprenör för nybyggnationen och produktionen av lägenheterna på Nedre Rådmansgatan och Nedre Borgmästaregatan i Gamla stan.   

Arbetet följer planerna och nu har vi två byggkranar på plats!

Vi har nu gjutit de flesta väggar för källarplanen för Nedre Rådmansgatan och ser fram emot första leverans av plattbärlag som kommer utgöra taket i källaren.  På detta kommer sedan en gjutning med betong att göras.

Vi har även tillsammans med Vattenfall anslutit huset till fjärrvärmenätet, vilket medfört en del grävningsarbeten i området. Detta kommer att fortsätta då vi under nästkommande veckor kommer att arbeta vidare med att ansluta huset vid Nedre Borgmästaregatan.

I övrigt för husen på Nedre Borgmästaregatan kan vi konstatera att grunden är färdigisolerad och armeringsarbeten ska påbörjas.

Det sker även framöver  transporter inom området, närmast handlar det om betongbilar som kör in på byggarbetsplatsen  men även några större trailers som stänger av gatan några timmar. Det kommer att förekomma vid båda husen. 

Uthyrning av de nya lägenheterna! 

(lägesrapport oktober/november -18)

Det kommer att byggas två stycken trevåningshus med 21 lägenheter i varje hus.  Storlekarna på lägenheterna varierar från yteffektiva ettor till välplanerade fyra rum och kök. I husen finns hiss.
Samtliga lägenheter har inglasade balkonger.
På entréplanet i respektive hus kommer det att finnas en trivsellokal som kan användas av hyresgästerna i fastigheten. 
Husen beräknas vara klara för inflyttning i december 2019. 

Lägenheterna kommer att hyras ut  enligt gällande uthyrningsrutin. Är man intresserad av nyproduktion måste man registrera sig som sökande under  Mina sidor på  hemsidan.


Titta in i lägenheterna i förväg

Den 8 - 22 november kommer lägenheterna finnas utlagda på vår hemsida och alla i intresseregistret har möjlighet att boka sig. Totalt kan varje intressent boka sig på max fem lägenheter hos Platen.  

  

FAKTARUTA

Område: Gamla Stan

Omfattning: 42 lägenheter

Status: Produktion pågår

Byggstart: Grundläggningsarbeten startar vecka 31

Uthyrningsstart: Oktober 2018

Inflyttning:  December 2019

Lägenhetsfördelning
1 rum och kök = 10 stycken
2 rum och kök = 16 stycken
3 rum och kök = 12 stycken
4 rum och kök = 4 stycken

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies   |   GDPR   |   Bildbank