Hem / OM OSS / Nybyggnation / Borensberg

VALLGATAN I BORENSBERG

Bostadsstiftelsen Platen har startat nybyggnation i Borensberg.

Inflyttning i de nya lägenheterna i Borensberg är den 1 december 2017 

I november 2015 köpte Bostadsstiftelsen Platen en fastighet på Vallgatan 10. Bostadsstiftelsen ägde redan den angränsande tomten. Vi ansökte om att slå samman tomterna och skapade därmed en byggrätt som innebär att vi kan bygga 24 nya lägenheter.

Den 10 januari 2017 genomfördes det första spadtaget, så nu är bygget igång. Lägenheterna kommer stå klara för inflyttning 1 december 2017. Entreprenören som bygger är JSB. 

Här går arbetet i ett högt tempo. Detta är hus som byggts förut och det märks också kring de viktiga återstående arbetena med inredning och ytskikt. Allt går lite fortare.

Utvändigt är husen nästan helt klara. Balkongerna är nu inglasade.
Återstår arbete med förrådsbyggnaden på gården som nyligen påbörjats. I gaveln på förrådsbyggnaden kommer en djupbehållare för restprodukter att grävas ner.
Dessutom skall förstås övriga markytorna iordningställas med körbara ytor och planteringar.

Inflyttning för båda husen är satt till månadsskiftet november/december.

Det ska bli härligt att se byggnaderna få liv med nya hyresgäster i sina hem! Alltid lika roligt!

Varmt välkomna!

Uthyrning av lägenheterna startade i början av året. Nu är samtliga lägenheter kontrakterade.   

Information kring störningar i samband med byggnationen: 
Byggnationen föranleder inga långvariga störningsmoment i närområdet, men en del av markarbetet kan tillfälligt komma att upplevas störande. Dessutom kommer störningar t ex att uppstå i trafiken i samband med transporter av material till byggområdet.

Klicka på bilden eller länken nedan för att:

Ladda ner PDF för mer information >>

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies  |   Bildbank