Hem / OM OSS / Nybyggnation / Borensberg

VALLGATAN I BORENSBERG

Bostadsstiftelsen Platen har startat nybyggnation i Borensberg.

Inflyttning i de nya lägenheterna i Borensberg är den 1 december 2017 

I november 2015 köpte Bostadsstiftelsen Platen en fastighet på Vallgatan 10. Bostadsstiftelsen ägde redan den angränsande tomten. Vi ansökte om att slå samman tomterna och skapade därmed en byggrätt som innebär att vi kan bygga 24 nya lägenheter.

Den 10 januari 2017 genomfördes det första spadtaget, så nu är bygget igång. Lägenheterna kommer stå klara för inflyttning 1 december 2017. Entreprenören som bygger är JSB. 

Nu är grundarbetet klart med undantag för den grund, dvs platta på mark som ska göras  för en förrådsbyggnad. Det arbetet kommer senare i projektet. 

Under vecka 15 - 24 levereras betongelement till arbetsplatsen, vilket medför mycket transporter till arbetsplatsen som tillfälligt kan påverka trafikflödet i området. Valvet över plan 1 i det ena huset gjuts under slutet av vecka 16. 

Fr o m vecka 25 kommer Tekniska Verken att gräva för fjärrvärme-anslutningen. Anslutningen kommer från Vallgatan in på tomten.  

Uthyrning av lägenheterna pågår. De flesta lägenheterna är nu kontrakterade. Lediga lägenheter annonseras på hemsidan.  

Information kring störningar i samband med byggnationen: 
Byggnationen föranleder inga långvariga störningsmoment i närområdet, men en del av markarbetet kan tillfälligt komma att upplevas störande. Dessutom kommer störningar t ex att uppstå i trafiken i samband med transporter av material till byggområdet.

Klicka på bilden eller länken nedan för att:

Ladda ner PDF för mer information >>

Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel 0141-22 89 00 | Fax 0141-532 46
E-post: info@platen.se

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerade på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om cookies  |   Bildbank