MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook””youtube””Linkedin”

Hem / OM OSS / Organisation / Vår affärsidé / Miljö Energi och Trygghet

MILJÖ - ENERGI - TRYGGHET

Tre punkter som vi arbetar med, värderar högt och som alltid prioriteras.

VÅRT MILJÖARBETE

Vi vill att våra hyresgäster ska ges möjlighet att leva och bo miljövänligt. Miljön är viktig för oss, vi vill tillsammans med hyresgäster och samarbetspartners fortsätta arbeta för en sund boendemiljö och dra vårt strå till stacken till förmån för miljön.

Lagstiftningen är för oss ett minimikrav och personalen utbildas fortlöpande och motiveras att ha miljöaspekten med i allt sitt arbete.

Tillsammans har vi flera mål och vårt arbete ska uppfylla certifieringskraven, enligt ISO 14001:

 • När vi köper in material tar vi hänsyn till miljön, vi vet vilka de mest miljövänliga produkterna är.
 • Våra affärspartners har ett försprång om de har en utvecklad miljöpolicy precis som vi.

 • Vi ska hushålla med naturens resurser och vill ha en maximal återvinning med tanke på kretsloppet.

 • Vi vill att våra hyresgäster ska ges möjlighet att leva och bo miljövänligt.

 • Våra transporter ska vara effektiva och miljövänliga.

VÅRT TRYGGHETSARBETE

Platen ska ligga i frontlinjen med att utvärdera och åtgärda trygghetsfrågor i samklang med kunden.

Vi utvärderar fortlöpande trygghetsarbetet och fastigheter som uppfyller våra krav enligt ett system för trygghetsmärkning erhåller en trygghetsdeklaration.

Bostadsstiftelsen Platen skall i all sin verksamhet medverka till att utveckla ett tryggt och säkert boende genom att:

 • Kontinuerligt minska inbrott och stölder.
 • Arbeta med polisen i brottsförebyggande riktning.
 • Kontinuerligt samverka med BRÅMO.
 • Minimera skrotbilar i våra bostadsområden.
 • Beakta säkerhet vid ombyggnation av mark och fastigheter.

VÅRT ENERGIARBETE

Vi vill främja användningen av förnyelsebara energikällor och energieffektiv teknik och vi utarbetar och implementerar riktlinjer för minskad energianvändning. 

 • Vi utvärderar fortlöpande energiförbrukningen, utbildar all personal i energifrågor samt följer myndigheternas krav inom energiområdet.
 • Vi utvärderar årligen vårt energiarbete och tar i vår energiplan fram nya mål för att minska vår energiförbrukning.
 • Vi strävar efter att använda produkter med låg energiförbrukning.
 • Vi inför individuell mätning med början i nyproduktion mm.

Telelefon 0141-655 855 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är en viktig aktör på den lokala hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda lägenheter för alla generationer, på ett hållbart och ett klimatsmart sätt.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL