MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook” ”youtube”

 

FAQ - OM KÄLLSORTERING

Klicka på de olika fraktionerna för att läsa om hur du sorterar dem

Vad får jag kasta i gröna påsen?

Matrester - Tillagade och råa.
• Frukt och Grönt - Skrutt, skal och kärnor. Samt frukt och grönsaker som blivit för gamla.
• Matfett - Smör, margarin, olja och annat matfett.
• Ben och Skal - Kött- och fiskben, skal från skaldjur och ägg.
• Kaffe och Te - Kaffe, te, filter och sump.

Detta ska inte kastas i gröna påsen:
Servetter och Papper - Papper, servetter, textilier, blöjor, bindor, tamponger.
  Växter - Krukväxter, jord och trädgårdsavfall.
Tobak - Fimpar och snus.
  Läkemedel - Gamla läkemedel ska lämnas in på apotek.

Min förälder har gått bort, hur säger jag upp lägenheten?

Dödsbo kan inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet med en månads uppsägning räknat från närmast kommande månadsskifte.

Exempel:
1. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari inom en månad sedan dödsfallet så lämnas lägenheten den sista februari.
2. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari och det gått över en månad sedan dödsfallet så lämnas lägenheten den sista april.

För att kunna säga upp lägenheten för en anhörigs räkning krävs dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket och eventuellt ytterligare dokument. För mer information, kontakta Kundcenter.

Har jag tre månaders uppsägning även när jag flyttar inom Platen?

Ja, du har alltid tre månaders uppsägning.
Exempel: Du säger upp den 12 mars, uppsägningstiden räknas då från den sista mars till den sista juni. Din uppsägningstid är tre hela kalendermånader.

Är jag skyldig att visa min lägenhet under uppsägningstiden?

Ja, enligt Hyreslagen är du skyldig att låta oss visa din lägenhet under uppsägningstiden. Tiden för visning bokas i samband med att uppsägningen görs.
Om du väljer att inte vara hemma när vi visar lägenheten, så måste du ge oss tillstånd att gå in med nyckel.

Varför ska min lägenhet besiktas två gånger?

När du säger upp din lägenhet bokar vi in en besiktningstid inom de närmaste veckorna. Vid den besiktningen, som vi kallar förbesiktning, har du möjlighet att få reda på vilka skador och vilket slitage som upplevs som onormalt. Du får möjlighet att själv återställa lägenheten i det skick som uppfattas som normalt innan du själv flyttar från lägenheten.,

På avflyttningsdagen görs en ny besiktning, en avflyttningsbesiktning. Då kontrolleras städningen av din lägenhet, att de eventuella skador som upptäcktes vid förbesiktningen är åtgärdade och att det inte finns några nya skador i lägenheten. Ett besiktningsprotokoll upprättas. Du får en kopia av besiktningsprotokollet när besiktningen är genomförd, eller kort därefter.

I besiktningsprotokollet noteras om du kommer att debiteras något av hyresvärden för bristfällig städning, för onormalt slitage, för borttappade nycklar/cylinderbyten eller för något annat.

Kan jag flytta från min lägenhet tidigare än när kontraktet går ut?

Det är en fråga som bestäms gemensamt av den avflyttande och den inflyttande hyresgästen själva. Det är inget som vi har synpunkter på, men det finns några saker som då måste vara klara:

Meddela kundvärd: Kommer ni överens om en annan överlämningstidpunkt, meddela då kundvärden detta. Vi kan ha besiktningar, reparationer etc som är planerade utifrån de tider och datum vi känner till.

Ansvar för städning: Kommer av- och inflyttande överens om ett överlämnande på annan tid, än det som hyresavtalet säger, så friskriver vi oss från ansvaret att lägenheten är ordentligt städad.

Ansvar för skador: Inflyttning tidigare än det som framgår av hyresavtalet innebär också att den inflyttande övertar ansvaret för lägenhetens skick. Glöm därför inte att justera detta även till ditt hemförsäkringsbolag.

Det finns också möjlighet att lämna in nyckel tidigare, men för att vår personal ska få tillgång till lägenheten, så krävs att du skriver på ett intyg. Intyget finns hos kundvärden.

När måste lägenheten som jag flyttar från vara städad?

Städningen måste vara klar senast kl. 12.00 den första vardagen efter avtalets upphörande, då du senast lämnar in nyckeln. En avflyttningsbesiktning görs när din städning är gjord. Om städningen inte godkänns, så kan du tvingas städa om lägenheten. Om du inte gör det, så kan vi debitera dig för de kostnader vi har för städningen.

Var och när kan jag lämna in mina lägenhetsnycklar när jag flyttar?

Du ska senast lämna in nyckeln kl. 12.00 den första vardagen efter avtalets upphörande. En avflyttningsbesiktning ska göras innan den nya hyresgästen flyttar in i lägenheten.

Du bestämmer tid med kundvärden var och när ni möts för nyckelinlämning. Kundvärdens kontaktuppgifter får du i samband med att du säger upp kontraktet.

Till vem hör jag av mig för att göra en adressändring?

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) eller via telefon 0771- 97 98 99 mot en avgift.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Till oss meddelar du din nya adress i samband med din uppsägning.

Det var ett hål i väggen bakom bokhyllan, som jag inte visste om. Kan jag tvingas betala för reparationen?

Om skadan fanns vid inflyttningen och är dokumenterad i besiktningsprotokollet, alternativt kompletterad inom 8 dagar efter inflyttning, så behöver du inte betala för reparationen. Om skadan däremot inte finns dokumenterad i besiktningsprotokoll, så kommer vi att kräva ersättning för reparationen.

Telelefon 0141-655 855 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är en viktig aktör på den lokala hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda lägenheter för alla generationer, på ett hållbart och ett klimatsmart sätt.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL