MINA SIDOR - LOGGA IN    |     KONTAKTA OSS    |     JOBBA HOS OSS    |     DRIFTSINFORMATION ”facebook”

 

Hyran, kontraktet och hyresförhållandet

När kommer hyresavin för min lägenhet?

Hyresavin kommer normalt via ett brev. Du kan också få den till en e-postadress som du anmäler till oss. Observera att du då själv är ansvarig för att uppdatera e-postadressen om du byter adress. Avin ska finnas hos dig senast den 15:e i varje månad.

Jag har frågor om min hyres-inbetalning, vart vänder jag mig?

Du hittar uppgifter om din hyresavi om du loggar in på Mina Sidor. Annars kan du kontakta Kundcenter på tfn. 0141 – 655 855 eller via mejl: kundcenter@platen.se

När ska hyran senast vara inbetald?

Hyran betalas senast den sista vardagen i månaden. Man betalar alltid sin hyra i förväg. Det innebär till exempel att hyran för april ska vara betald senast den sista vardagen i mars.

Jag hittar inte min hyresavi, vad gör jag?

Logga in på Mina Sidor, så hittar du aktuell hyresavi under rubriken Min hyra . Du kan också ta kontakt med vårt Kundcenter för att få information om aktuellt OCR-nummer.

Om du inte betalar via internet, så skriver du namn, adress och lägenhetsnummer på ett inbetalningskort och betala hyran till bankgiro 533-6128

Vad händer om jag inte betalar min hyra?

Om du inte sett till att hyran kommer in i tid, så skickar vi en betalningspåminnelse efter 10 dagar. Då blir du också skyldig oss en påminnelseavgift på 60 kronor. Om du inte betalat din hyra efter ytterligare 15 dagar, så sänder vi ett kravbrev. Då får du en kravavgift på 180 kronor. Därefter kan vi sända ärendet vidare till Kronofogden och du riskerar ditt hyresavtal.

Kan jag betala min hyra via autogiro?

Ja, absolut. Om du önskar att betala via autogiro, så finns en sådan blankett hos Kundcenter.

När dras pengarna om jag betalar via autogiro?

Det görs alltid sista bankdagen i månaden. Om det inte finns tillräckligt med pengar på ditt konto, så dras ingen hyra alls. Då riskerar du att få en påminnelse om 10 dagar.

Kan jag få en e-faktura istället för den vanliga hyresavin?

Ja, du kan få din hyresavi som e-faktura till din internetbank för betalning. Anmälan sker via din internetbank senast den 3:e i månaden för betalning (dvs. om du ska betala din hyra för november, så ska fakturan betalas den 31 oktober och då måste du gjort ansökan i din internetbank senast den 3 oktober för att det ska fungera). Hos vissa internetbanker kan du kombinera e-faktura och autogiro, kolla hur det fungerar med just din internetbank.

Jag har blivit sambo, kan ni skriva in min partner på hyreskontraktet?

Nej. Du kan inte skriva in någon annan på ditt kontrakt. Om ni däremot söker en ny lägenhet tillsammans, genom att skriva in er som sökande och medsökande i vårt intresseregister, så har ni möjlighet att skriva ett gemensamt avtal på en ny lägenhet. Dock vill vi gärna att du meddelar oss om du har blivit sambo så vi kan notera att det bor en person till i din lägenhet.

Kan jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Ja, men endast om du fått vår tillåtelse. Ansökan om andrahandsuthyrning ska göras på särskild blankett, som du får när du kontaktar Kundcenter. Då får du också information vilka skäl som vi godkänner för andrahandsuthyrning.

Jag ska flytta, går det bra att min kompis tar över lägenheten?

Nej, lägenheten ska hyras ut till den person som står i vår bostadskö och har flest köpoäng och som visar intresse för lägenheten när den läggs ut för uthyrning.

Jag vill flytta tidigare, kan jag annonsera ut min lägenhet?

Nej, lägenheten ska utannonseras på vår hemsida. Vi kan på vår hemsida berätta att lägenheten är tillgänglig tidigare, men det är ändå köpoäng som styr vem som får erbjudande på lägenheten.

Hur länge kan jag hyra ut i andrahand?

Det avgörs från fall till fall, beroende på orsak till andrahandsuthyrningen, men du kan som längst hyra ut lägenheten i andra hand i två år. Vi godkänner dock bara max ett år i taget. För förlängning av andrahandsuthyrning ska en ny ansökan skickas in.

Kan den som är hyresgäst i andrahand överta min lägenhet?

Nej, lägenheten ska hyras ut till den person som står i vår bostadskö och har flest köpoäng och som visar intresse för lägenheten när den läggs ut för uthyrning.

Jag vill byta lägenhet med en som också bor hos Platen, kan vi byta?

Ja, under förutsättning att båda har giltiga skäl för ett byte. Ansökan om direktbyte görs på särskild blankett, kontakta Kundcenter för att få tillgång till blanketten. Handläggningstiden är 4-6 veckor.
Du kan ladda ner blanketten här.

Kan jag överlåta lägenheten till min inneboende familjemedlem?

En inneboende har inte rätt att ta över lägenheten. Det gör ingen skillnad om den inneboende är en närstående person, till exempel ett barnbarn som är inneboende hos sin mor- eller farföräldrar. Däremot kan lägenheten överlåtas till en hyresgästs make eller sambo som har besittningsskydd trots att han eller hon inte själv är hyresgäst. Dock förutsätter överlåtelsen att vi ger tillstånd till det. För att få tillstånd, kontakta Kundcenter.

Parkeringar

Varför måste man hyra en parkeringsplats?

Tidigare har vi haft fri parkering i våra områden, men tyvärr har det lett till att personer som inte är våra hyresgäster ställt sig på parkeringsplatserna. Vi har även upptäckt att det står avställda bilar, som ej är i körbart skick på våra platser och hyresgästerna får inte plats med sina bilar.

När fördelas parkeringsplatserna i just mitt område?

Du får mer information när ditt område berörs av parkeringsprojektet.

Varför kan jag bara få en bilplats/parkeringsplats?

Vi försöker att tillmötesgå alla som behöver en plats. I första läget fördelar vi till alla med intresse och boendetiden styr fördelningen. När alla som anmält behov fått en tilldelad bilplats/parkering fördelas övriga platser utifrån tillgång. Avvikelser kan dock förekomma.

Kommer det att bli fler parkeringsplatser?

Vi försöker hitta fler parkeringsytor, där det inte finns tillräckligt många. Bland annat har alla husvagnsparkeringar sagts upp och på andra områden har fler platser förberetts. Det har gjort att processen tagit längre tid, för att få de tillstånd som krävs.

Ska jag behöva bära tunga mat-kassar från parkering långt bort?

Ilastning och urlastning är tillåtenvid entrén på hårdgjord yta (ej gräsmatta), under förutsättning att utrymningsvägar ej blockeras. Det är dock inte tillåtet att parkera på en icke-markerad yta under t ex en fikapaus hos en hyresgäst, då är det besöksparkeringen som gäller.

Vart ska mina besökare parkera någonstans?

Vi erbjuder besöksparkeringar i ditt område. Besöksparkeringarna är tidsbegränsade. Skyltningen visar vilka regler som gäller.

Besöksparkeringarna räcker inte till, vad ska jag då göra?

Vi prioriterar att de som är våra hyresgäster ska få parkeringsmöjligheter, men vi inför också ett begränsat antal besöksparkeringar. Ibland kanske de inte räcker till och då hänvisar vi till andra allmänna parkeringar eller t ex att välja ett annat transportmedel.

Jag har parkeringstillstånd för rörelsehindrad – hur gör jag då?

Du ska anmäla det i samband med att du söker en p-plats hos oss. Vi behöver se en kopia på tillståndet för att bevilja särskild plats. Det är inte Bostadsstiftelsen Platen som utfärdar tillstånden för rörelsehindrade. Tillståndet ansöks hos och beviljas av Motala kommun, Tekniska nämnden.

Jag är nyinflyttad och har inte fått någon parkering – hur gör jag då?

Tyvärr kan det inträffa att det inte alltid finns en parkering till alla lägenheter, troligen för att tidigare hyresgäst inte valt denna möjlighet. Då hänvisar vi dig att registrera ditt behov på Mina Sidor och att följa instruktionerna om hur du ställer dig i kö för en parkeringsmöjlighet.

Vi fördelar parkeringsmöjligheterna efter behov och boendetid. I väntan på en parkeringsmöjlighet hänvisar vi dig till andra allmänna parkeringar utanför vårt område.

Ny hyresgästöverenskommelse elabonnemang i Klockrike/Tjällmo/Godegård

Blir det någon kompensation under tiden för nedtrappning av antal kWh som ingår i hyran?

Nej, kompensationen utgår först när du övertar elabonnemanget.

När bör jag ta över abonnemanget?

När du börjar få en årlig räkning från Platen för övertrasserad el bör du ta över ditt elabonnemang för att få en bättre överblick över din elförbrukning och dess kostnad.

Hur gör jag för att ta över mitt abonnemang?

Kontakta Vattenfall för att överta nätabonnemanget för din lägenhet och en el-leverantör för att upprätta ett elabonnemang. Nedsättningen av hyra sker per automatik.

Tel 0141-22 89 00 
E-post: info@platen.se
Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala

Bostadsstiftelsen Platen är ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek. Vi är dominerande på hyresmarknaden och har drygt 20 % av ortens befolkning boende hos oss. Vår affärsidé är att erbjuda allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.

© Bostadsstiftelsen Platen    |    Kontakta oss    |     Sitekarta    |    Om webbplatsen   |   GDPR   |   Bildbank  |   PS  |  SL